Estel Tüketim Kooperatifi Resmi Web Sitesi

SOSYAL YARDIM FONU

S.S. ESTEL TÜKETİM KOOPERATİFİ

SOSYAL YARDIM FONU YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı, Kooperatif ortaklarının sosyal yardım fonundan faydalanırken Kooperatif ve ortaklar tarafından uyulacak usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM:

 Bu yönetmelik sadece Kooperatif ortaklarını ve 1.dereceden yakınlarını (Ortağın kendisi, eşi, çocukları, anne ve babası) kapsar.

DAYANAK:

Bu yönetmelik Kooperatifimizin ana sözleşmesinin 6.maddesinin 17.ci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

FONUN FİNANSMANI:

  1. a) Her Kooperatif ortağı fona girmek zorundadır.
  2. b) Fona her yıl yapılan mali genel kurullarda belirlenecek miktar kadar ortaklardan sosyal yardım fonu kesintisi yapılır,bu kesinti her ortak için aynı miktar olacaktır.

SOSYAL YARDIM FONUNUN AMACI:

Sosyal yardım fonunun amacı ortaklarımızın kendilerinin veya 1.derece yakınlarının vefatı halinde tutarı genel kurullarımızda belirlenen miktarda ölüm yardımında bulunmak.

YARDIM MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ:

Ölüm yardım miktarı her yıl yapılan genel kurullarda belirlenir. Ödemeler ortağın kendisine veya varislerine, öncelikle eşi,çocukları,anne veya babasından yalnızca birine ödenir.1.derece yakınlarının dışındakilere ödeme yapılamaz.

YARDIMDAN YARARLANMA ŞEKLİ:

Ortakların ölüm yardımından faydalanabilmesi için öncelikle vefatın gerçekleştiği tarihte en az 1(Bir) yıllık aktif ortak olmaları gerekmektedir. Vefatın gerçekleştiği tarihten önce yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılmış olanlar ile kendi isteği ile ortaklıktan ayrılmış olanlar bu yardımdan faydalanamaz. Kooperatife 1.dereceden yakın olarak ortak olanlardan herhangi birisinin vefatı halinde diğer ortak her iki yardımdan ayrı ayrı yararlanır. Yardımdan yararlanmak isteyen ortak yâda varisleri kooperatifin istediği belgeleri (Ölüm raporu, vukuatlı nüfus örneği veya veraset ilamı ile nüfus cüzdanı fotokopisi) ibraz etmek zorundadır. Ortağın yardımdan yararlanma süresi vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren en çok 6(Altı)aydır. Bu tarihten sonraki talepler karşılanmaz.

ÖNCEKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ:

Bu yönetmeliğin genel kurul tarafından onaylanmasını müteakip yürürlükte olan sosyal yardım fonu yönetmeliği iptal olur.

DİĞER HÜKÜMLER:

  1. Ana sözleşmede ve bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek durumlar yönetim kurulunca karara bağlanır.
  2. Kooperatif denetçileri Kooperatifin bir parçası olan sosyal yardım fonunu da denetlemek zorundadır.

YÜRÜRLÜK:

Toplam 10 (On) maddeden oluşan bu yönetmelik hükümleri genel kurulun tasvibinden sonra yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Kooperatif yönetim kurulu yürütür.

     

kabul et
Web sitemizi ve hizmetlerimizi daha iyi kullanmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili detaylı bilgiye, gizlilik ve çerez politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.